Угода про співпрацю між Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та земляцтвами областей України в м. Києві (2007-2010 рр.)

«3» травня 2007 року

Угода
про співпрацю між Київською міською радою, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) та земляцтвами регіонів України у м.Києві
(2007-2010 р.р.)

Враховуючи важливу та консолідуючу роль земляцтв регіонів України в громадсько-культурному житті міста Києва, Київська міська рада, виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) в особі Київського міського голови та земляцтва областей України у м. Києві в особі їх керівників укладають дану Угоду на 2007-2010 роки про наступне:

1. Мета Угоди

1.1. Забезпечення взаємодії органів міської влади з земляцтвами областей України в м. Києві з питань:

1.1.1. Реалізації державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку міста.

1.1.2. Збереження традицій та історико-культурної спадщини столиці і регіонів України.

1.1.3. Збагачення духовного життя столиці з використанням творчого та інтелектуального потенціалу земляцтв України, досягнення соціальної злагоди в місті Києві.

2. Предмет Угоди

2.1. Встановлення партнерських зв'язків, налагодження взаємодії столичних органів влади із земляцтвами областей України м. Києва з різних питань життєдіяльності міста.

2.2. Організація та проведення спільних заходів, культурно-мистецьких акцій у місті Києві та регіонах України.

2.3. Створення необхідних умов для діяльності земляцтв областей України у м. Києві.

2.4. Забезпечення взаємного інформаційного обміну між Київською міською

державною адміністрацією та земляцтвами областей України у м. Києві щодо

основних питань їх діяльності.

3. Обов'язки сторін

3.1. Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація):

3.1.1. Сприяє земляцтвам у реалізації їх статутних завдань.

3.1.2. Залучає земляцтва областей України у м. Києві при підготовці та реалізації поточних та довгострокових програм співпраці столиці з регіонами України

3.1.3. Створює при відповідному заступнику голови Київської міської державної адміністрації робочу групу для координації роботи структурних підрозділів міської влади, які працюють із регіонами України, Земляцтвами.

3.1.4. Визначає у структурі виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) підрозділ для забезпечення координації діяльності земляцтв

областей України у м. Києві - Головне управління з питань внутрішньої політики.

3.1.5. Регулярно проводить спільні зустрічі керівників земляцтв областей України у м. Києві з керівництвом міста (раз на півроку).

3.1.6. Запрошує керівників земляцтв областей України на семінари, «круглі столи», конференції, виставки, громадські слухання з суспільно значущих питань столиці, а також урочисті заходи з нагоди державних свят.

3.1.7. За поданням координатора Ради земляцтв областей України та керівників земляцтв регіонів України у м. Києві в установленому порядку відзначає активних представників земляцького руху за вагомий внесок у розбудову столиці України.

3.1.8. Сприяє створення у місті Києві Центру земляцьких об'єднань та представництв областей України, Автономної Республіки Крим, виділенню Раді земляцтв регіонів України приміщення для центрального офісу, а також поліпшенню матеріально-технічних умов роботи земляцтв регіонів України у м. Києві, виходячи з можливостей.

3.1.9. Сприяє земляцтвам областей України у м. Києві щодо виділення приміщень для проведення масових громадських заходів у місті Києві.

3.1.10. Проводить зустріч підприємців міста Києва за участі бізнесменів з регіонів України. Розробляє механізм підтримки підприємців з областей України, які мають намір взяти участь у створенні підприємств у місті Києві.

3.1.11. Розглядає можливість відкриття ринків у місті Києві з продажу с/г продукції та інших товарів з областей України.

3.1.12. Спільно з земляцтвами областей України сприяє розвитку співробітництва між навчальними закладами міста Києва та областей України.

3.1.13. Сприяє проведенню серед студентів вихідців з областей України, які навчаються в місті Києві, традиційного конкурсу присвяченого Дню Києва.

3.1.14. Сприяє в організації спеціальних екскурсійних програм по місту Києву, розробляє довідники-путівники туристичних маршрутів для киян та туристів з областей України.

3.1.15. Розглядає можливість та в разі проведення надає організаційне сприяння реалізації щорічного свята Дня Земляцтв України в м. Києві (до Дня Незалежності України).

3.1.16. Сприяє проведенню у місті Києві традиційного Всеукраїнського міжнаціонального фестивалю.

3.1.17. Всебічно сприяє проведенню творчих земляцьких зустрічей, виставок, концертів за участю талановитих виконавців з усіх регіонів України та інших культурно-мистецьких заходів земляцтв областей України у м. Києві.

3.1.18. Розробляє спільний план заходів, які спрямовані на зміцнення спортивних зв'язків між містом Києвом та регіонами України, в першу чергу в національних і масових видах спорту. Сприяє проведенню зустрічей за участі провідних спортсменів та молоді регіонів України.

3.1.19. В межах програми зв'язків міст-побратимів міста Києва передбачає участь представників земляцтв у складі офіційних делегацій, в тому числі міжнародних, залучає представників Ради земляцтв областей України до складу робочих груп, комісій, дорадчих органів при виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

3.1.20. Сприяє розповсюдженню інформаційних матеріалів, висвітленню у комунальних засобах масової інформації діяльності земляцтв регіонів України у м. Києві.

3.2. Земляцтва областей України у м. Києві:

3.2.1. Сприяють поглибленню економічних та соціально-культурних зв'язків областей України зі столицею.

3.2.2. На запрошення Київської міської державної адміністрації беруть участь у конференціях, семінарах, виставках, громадсько-культурних, загальнодержавних і загальноміських заходах Київської міської ради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), які спрямовані на підвищення державного, національного і міжнародного авторитету міста Києва як столиці України.

3.2.3. Запрошують представників Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на заходи земляцтв регіонів України в м. Києві та завчасно подають Київській міській раді та виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) їх основний перелік.

3.2.4. Сприяють ознайомленню місцевих органів влади та населення областей України з позитивним досвідом розвитку столиці.

3.2.5. Вносять в установленому порядку до Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо заохочення активних представників земляцтв регіонів України в м. Києві за вагомий внесок у розбудову столиці України.

3.2.6. Беруть участь у святкуванні Дня Києва. Організовують за узгодженням із Київською міською державною адміністрацією виступи артистів, самодіяльних колективів з областей України, виставки, вернісажі діячів мистецтв членів Земляцтв.

3.2.7. Проводять спільно з Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) Дні столиці в регіонах України.

3.2.8. Впроваджують в практику проведення у місті Києві Днів областей України, регулярних звітів майстрів мистецтв, творчих колективів.

3.2.9. Регулярно проводять творчі звіти діячів культури, самодіяльних та етнографічних колективів з регіонів, святкування урочистих ювілеїв видатних людей, митців, науковців із запрошенням на них громадськості міста Києва.

3.2.10. Сприяють Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в оздоровленні дітей м. Києва в регіонах України. Вносять пропозиції до Київської міської державної адміністрації щодо відпочинку дітей міста Києва на курортах та у таборах, які розміщуються у областях України.

3.2.11. Сприяють формуванню позитивного іміджу столиці України в регіональних засобах масової інформації.

Підписи сторін:

Від Київської міської державної адміністрації:

А. Голубченко

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Від земляцтв областей України у м. Києві:

І. Сахань

Координатор Ради Замляцтв регіонів України голова правління Міжнародно громадської організації «Земляцтва Придніпров'я»