Протокол № 10 загальних зборів Асоціації "Рада земляцтв областей та регіонів України"