Положення про Координатора

Положення про Координатора СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»

1. Загальні положення.
1.1. Земляцтвом-координатором (далі – Координатор) СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України» (далі – «Асоціація») може бути член Асоціації, зареєстрований згідно з чинним законодавством України.
1.2. Координатор є представницьким органом Асоціації, і діє у відповідності зі Статутом Асоціації і Положеннями про Координатора та про Координаційний комітет.
1.3. Функції Координатора в Асоціації виконує керівник (уповноважений Представник) земляцтва-координатора, яке в даний час презентує свою роботу. Керівник (уповноважений Представник) земляцтва-координатора є заступником Голови Асоціації на час виконання земляцтвом координаційних функцій.
1.4. Атрибутами Координатора є булава та хрест установленого зразка, затвердженого Загальними зборами Асоціації, які передаються відповідному земляцтву на церемонії прийняття координаторства.

2. Мета координаторства.
2.1. Координаторство здійснюється з метою консолідації земляцьких об’єднань,
налагодження контактів з органами державної влади, організації спільних заходів, участі у громадському житті м.Києва, обміну досвідом в роботі, ознайомлення членів Асоціації з життям, побутом, досягненнями свого регіону, розробки і сприяння виконанню плану презентаційних заходів земляцтва, а також координації роботи науково-методичних і консультативних структур Асоціації.

3. Порядок набуття повноважень та припинення діяльності Координатора.
3.1. Земляцтво, що має намір взяти на себе функції Координатора, за 60 днів до закінчення терміну діяльності попереднього Координатора, надсилає лист-заяву до Голови Асоціації з відповідною ініціативою, підписаний керівником земляцтва для винесення на розгляд зборів Асоціації.
3.2. Координатор обирається, як правило, на чотиримісячний термін рішенням зборів Асоціації за заявою члена Асоціації.
У випадку невиконання Координатором рішень Асоціації, його бездіяльності або виявлення у його діяльності грубих порушень Статуту та внутрішніх Положень Асоціації, Асоціація на своїх зборах може прийняти рішення про усунення Координатора від виконання обов’язків.
Координатор може бути звільнений від виконання функцій також за власним бажанням, згідно з заявою до Голови Асоціації, підписаною керівником земляцтва.

4. Права Координатора.
4.1. Координатор:
– діє без доручення від імені Асоціації в питаннях, пов’язаних з презентацією досягнень земляцтва-координатора та організацією виконання затвердженого Загальними зборами Асоціації плану роботи Координатора;
– за дорученням Загальних зборів, представляє Асоціацію у відносинах з фізичними, юридичними особами, неурядовими організаціями, державними та місцевими органами влади з усіх питань діяльності Асоціації;
– використовує у своїй діяльності відповідний бланк Асоціації або бланк земляцтва-координатора при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням плану координаторства;
– вносить пропозиції про закупівлю необхідних сувенірів, нагород, тощо;
– вносить пропозиції на Збори Асоціації щодо нагородження членів Асоціації, інших осіб
та установ;

5. Обов’язки Координатора.
5.1. На увесь термін виконання своїх повноважень забезпечує належне збереження атрибутів координаторства.
5.2. Опрацьовує питання презентації своєї області, знайомить з її досягненнями членів Асоціації.
5.3. Складає план заходів на період свого координаторства, здійснює необхідну підготовчу роботу щодо організації цих заходів та затверджує їх на Загальних зборах Асоціації.
– інформує про регламент заходу, форму одягу, інші відомості на заходах, які забезпечує Координатор.
– готує листи-подяки Асоціації в різні інстанції;
– підтримує і координує контакти Асоціації зі ЗМІ;
– узагальнює та розповсюджує матеріали про кращий досвід діяльності окремих земляцтв;
– організовує виконання рішень Асоціації;
– організовує процедуру та передає повноваження та атрибути Координатора своєму наступникові;
– після закінчення терміну координаторства у десятиденний термін надає членам Асоціації оновлену інформацію щодо бази даних земляцтв у такій послідовності:
– фактична адреса земляцтва;
– контактні телефони, адреса електронної пошти та веб-сторінки;
– прізвище, ім’я, по-батькові керівників земляцтв, дати їх народження та посади в земляцтві.

6. Передача координаторства.
6.1. Актом прийому-передачі своїх повноважень вважається передача від земляцтва-координатора наступному Координатору атрибутів координаторства, звітів про діяльність Координатора за період координаторства, надходження та використання коштів. Копія акту надається Голові Асоціації.
6.2. Організацію заходу з передачі координаторства здійснює земляцтво, яке приймає наступне координаторство.

Затверджено Загальними зборами СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
Протокол № 3 від «26» січня 2010 р.
Голова СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
В. В. Ткаченко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *